Aryanic
صفحه اصلي > معرفی واحد استانی 

معرفی واحد استانی

 
دانشگاه جامع علمی کاربردی
دانشگاه کارآفرین
همواره در خصوص ارتباط بهینه و پویای علم و عمل و آموزش و اشتغال در کشور ما و در هرجای دیگر سوالاتی وجود داشته است. هزینه های بالای گسترش نظام های آموزش و تربیت نیروی انسانی با توجه به محدودیت های منابع مالی و پیامدهای ناهماهنگی آموزش و اشتغال که در شکلهای مختلفی مانند بیکاری نیروهای تحصیل کرده در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف و یا کاهش بهره وری نیروی کار خود را نشان میدهد، به سوالات و ابهامات در این زمینه دامن می زند.
لذا نظام آموزشی تلاش در پاسخگویی و رفع این مشکلات در تعامل با دیگر نظام های جامعه دارد. یکی از آخرین اقدامات اصلاحی نظام آموزشی در کشور ما که از ابتدای دهه 70 شمسی عملا" شکل اجرایی به خود گرفت، راه اندازی جریان آموزشی علمی کاربردی در کنار دو نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی بوده است.
از این رو تفکر ایجاد دانشگاهی با نام "دانشگاه جامع علمی کاربردی" قوت یافت و این دانشگاه با هدف سازماندهی و توسعه آموزش های علمی کاربردی در آبان ماه سال 1370 تاسیس شد و اساسنامه این دانشگاه در مهرماه سال 1371 به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید و دانشگاه به طور رسمی از سال 1373 فعالیت خود را تحت نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری آغاز نمود.
انگیزه اصلی تاسیس این دانشگاه زمینه سازی برای تحقق اهداف ذیل می باشد:
  • ارتقاء و انتقال دانش کار
  • ایجاد مهارت ها،افزایش بهره وری، به هنگام کردن و ارتقاء دانش و تجارب شاغلین
  • رشد استعدادهای بارز و به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته برای تصدی مشاغل
  • رشد و توسعه پژوهش های علمی کاربردی در کشور
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان قزوین
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان قزوین در تیرماه سال 1387 به طور رسمی کار خود را آغاز نموده است. اين واحد استاني 23 مرکز آموزشی تحت نظارت دارد که در حال حاضر از میان 18 مرکز فعال است. بر همين اساس 2.3 درصد از مراكز آموزش علمي كاربردي  و بیش از 2 درصد از دانشجويان علمی کاربردی کشور را تحت پوشش قرار مي‌دهد.
در حال حاضر اين واحد استاني در 339 کدرشته محل در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشجو پذیرش می‌کند که سهم دوره‌های کاردانی 218 کدرشته محل و سهم دوره‌های کارشناسی 121 کدرشته محل است. در این رابطه 49 درصد در گروه صنعت، 33 درصد در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی، 13 درصد از دانشجویان در گروه فرهنگ و هنر و 5 درصد در گروه كشاورزي مشغول به تحصیل هستند.
 
 
تعداد کل مراکز آموزش علمی کاربردی در استان 23 مرکز
تعداد مراکز فعال دارای دانشجو 18 مرکز
تعداد کل دانشجویان 11248 نفر
تعداد کل دانش‌آموختگان 20103 نفر