Aryanic
مرکز آموزش علمی کاربردی کاسپین میزبان سرپرست و هیات کارشناسی واحد استانی قزوین شد
به منظور نظارت بر عملکرد مراکز آموزش علمی کاربردی استان
1395/8/5
رییس شورای پژوهش و فناوری واحد استان قزوین منصوب شد
طی حکمی از سوی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
1395/8/4
  • دستورالعمل ثبت نام کارشناسی 95
  • ازدواج دانشجویی 95
  • تقویم آموزشی
  • سال 95
  • صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم