Aryanic
فراخوان ارسال مستندات طرح‌های فناورانه دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان
در دومین جلسه کمیته علمی ستاد استانی هفته پژوهش تصویب شد:
1395/9/6
فعالیت مجدد هیات اجرایی جذب مدرسان علمی کاربردی در آینده نزدیک
دکتر آراسته در جریان بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی مهرام خبر داد:
1395/9/3
  • پوستر همایش رویارویی با جرایم سایبری
  • دستورالعمل ثبت نام کارشناسی 95
  • سال 95
  • تقویم آموزشی
  • صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم